KONU - SINAV

matematikozeldersi.com

Özel Ders Grupları

Her yaş grubuna, her sınav türüne ders verebiliriz. Özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler Yusuf Hoca’dan çok fayda görür. Bunun gerekçesi şudur: Yusuf Hoca on binlerce sınav sorusu hazırladı, akıl yürütme konusunda uzman, dershane deneyimli ve uzun yıllar öğrencilerle ekseriye sınava hazırlık çalışması yaptı. Okul sınavlarına yönelik bir çalışma stratejisinde başarılı bir okul öğretmenini tercih etseniz daha iyi olabilir. Matematiğin temelini, mantığını öğrenecekler ile sınavlarda dereceye girmeyi hedefleyenlerin doğru adresi Yusuf Hoca olacaktır. Aşağıdaki kategorilere ders vermeyi tercih ederiz ve öneririz:

·        8. sınıflara TEOG hazırlığı

·        9., 10., 11. ve 12. sınıflara matematik

·        YGS-LYS hazırlık

·        DGS-ALES

·        KPSS

 

Lise Matematik Müfredatı

12. Sınıf İleri Düzey Matematik Konuları:

·        TÜREV: Limit ve Süreklilik, Türevin Kuralları, Türevin Uygulamaları

·        İNTEGRAL: Belirli ve Belirsiz İntegral, Belirli İntegralin Uygulamaları

·        ANALİTİK GEOMETRİ: Çemberin Analitik İncelenmesi, Elips, Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi

·        VEKTÖRLER: Standart Birim Vektörler ve İç Çarpım, Bir Doğrunun Vektörel Denklemi, Vektörlerle İlgili Uygulamalar

·        SAYMA: Tekrarlı Permütasyon, Dönel(Dairesel)Permütasyon

·        OLASILIK: Deneysel ve Teorik Olasılık

·        UZAY GEOMETRİ: Uzayda Doğru ve Düzlem, Katı Cisimler

 

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Konuları:

·        SAYILAR VE CEBİR: Grafiklerin ve Tabloların Yorumlanması, Üstel Fonksiyonlar ve Uygulamalar

·        GEOMETRİ: Ölçme, Trigonometri ve Uygulamalar

 

11. Sınıf İleri Düzey Matematik Konuları:

·        MANTIK: Önermeler ve Bileşik Önermeler, Açık Önermeler ve İspat Teknikleri

·        MODÜLER ARİTMETİK: Bölünebilme, Modüler Aritmetikte İşlemler

·        DENKLEM ve EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ: Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü, İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri, İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler, İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

·        TRİGONOMETRİ: Yönlü Açılar, Trigonometrik Fonksiyonlar, İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri, Trigonometrik Denklemler

·        ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR: Üstel Fonksiyon, Logaritma Fonksiyonu, Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

·        DİZİLER: Gerçek Sayı Dizileri

·        DÖNÜŞÜMLER: Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler, Öteleme, Yansıma, Dönme ve Bunların Bileşimlerini İçeren Uygulamalar

 

11. Sınıf Temel Düzey Matematik Konuları:

·        SAYILAR VE CEBİR: Sayı Dizileri, Bölünebilme, Bilinçli Tüketici Aritmetiği

·        GEOMETRİ: Ölçme

·        VERİ ve OLASILIK: Veri Analizi, Olasılık

 

10. Sınıf Matematik Konuları:

·        Veri, Sayma ve Olasılık: sayma yöntemleri, faktöriyel, permütasyon, kombinasyon, binom açılımı, olasılık, koşullu olasılık

·        Fonksiyonlarda İşlemler ve Uygulamaları: fonksiyonların simetrileri ve cebirsel özellikleri, iki fonksiyonun bileşkesi, bir fonksiyonun tersi, fonksiyonlarla ilgili uygulamalar

·        İkinci Dereceden Denklemler ve Fonksiyonlar: ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemeler, ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişki, ikinci dereceden fonksiyonlar(parabol) ve grafikleri

·        Karmaşık Sayı: bir karmaşık sayının a + bi biçiminde ifade edilmesi, karmaşık sayılarda toplama, çarpma ve bölme işlemleri ve özellikleri, bir karmaşık sayının eşleniği

·        Polinomlar: polinom kavramı ve polinomlarda işlemler, polinomlarda çarpanlara ayırma, polinom ve rasyonel denklemlerin çözüm kümeleri

·        Doğrunun analitik incelenmesi: analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklık, bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatları, analitik düzlemde doğru denklemini oluşturma ve denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceleme, bir noktanın bir doğruya uzaklığı

·        Dörtgenler ve Çokgenler: dörtgenler, dörtgen ve temel elemanları, dörtgenlerde açı, dörtgenlerde çevre ve alan hesaplamaları, dörtgenlerin sınıflandırılması, çokgenler, çokgenlerin açıklanması, iç ve dış açılarının ölçülmesi

·        Özel Dörtgenler: yamuk, ikizkenar yamuk, dik yamuk, yamukta uzunluk bağıntıları, yamukta alan bağıntıları, dörtgensel bölgenin ağırlık merkezi, paralelkenar, paralelkenarda alan bağıntıları, eşkenar dörtgen, eşkenar dörtgende alan bağıntıları, kare, karede alan bağıntıları, deltoid, deltoidde alan bağıntıları

·        Çember ve Daire: çemberin temel elemanları, çemberlerde teğet, kiriş, çap ve yay kavramları, çemberde kirişin özellikleri, çemberde açılar, bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açılar, çemberde teğet, dairenin çevresi ve alanı

·        Geometrik Cisimler: katı cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri, dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntıları, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin yüzey alan ve hacim bağıntıları, kürenin yüzey alanı ve hacim bağıntısı

 

9. Sınıf Matematik Konuları:

KÜMELER: kümelerde temel kavramlar, kümelerde işlemler

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER: gerçek sayılar, birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, üstlü İfade ve denklemler, denklem ve eşitsizliklerle ilgili uygulamalar

FONKSİYONLAR: fonksiyon kavramı ve gösterimi

ÜÇGENLER: üçgenlerin eşliği, üçgenlerin benzerliği, üçgenlerin yardımcı elemanları, dik üçgen ve trigonometri, üçgenin alanı

VEKTÖRLER: vektör kavramı ve vektörlerle işlemler

VERİ, SAYMA ve OLASILIK: veri, merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri, verilerin grafikle gösterilmesi, basit olayların olasılıkları

 

Sınavlar

Ders verdiğimiz öğrencilere bazı özel deneme sınavları ve sorular sunmaktayız. Bir takım hizmetleri sizden gelen taleplere göre bu siteye aktaracağız.

.

KONU-SINAV

Türkiye’de öğrencilerin statüleri birtakım sınavlarla belirlenmektedir. Sınavlarda matematik önemli bir bölümdür. Bu sınavların anatomisini en ince ayrıntılarına kadar bilen Yusuf Hoca ile hazırlanın

DETAY

BAŞARI

İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır

DETAY

EĞİTİM KOÇLUĞU

Eğitim koçluğu; öğrencilerin güçlü kişilik özelliklerini ortaya çıkarmak, öğrenci olma kimliklerini anlamak, akademik başarılarını artırmak, gelecek hedeflerini belirlemek gibi çalışmalara profesyonel bir yaklaşımdır.

DETAY

ÇÖZÜM

Matematik Dünyasına Hoş geldiniz! Matematik dersinizin çok daha iyi olmasını mı arzuluyorsunuz? LGS, LYS ve ALES gibi sınavlarda matematik ve akıl yürütmede dereceye mi girmek istiyorsunuz? İşte tam doğru adrestesiniz.

DETAY

HOCALARIMIZ

YUSUF MERAL

Matematik, Geometri, Akıl Yürütme